Beiratkozás 2016/2017-es tanévre

  • Publikálva: 17 March 2016
  • Írta: webmaster

Felhívás

a tanköteles korú gyermekek általános iskolai beíratására

A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 22.§ (2) bekezdése értelmében 

A 2016-2017. tanévben tanköteles korba lépő gyermeket a szülő köteles beíratni a lakóhelye szerint illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára.

A beiratkozás időpontja:

                2016. április 14. (csütörtök)   8.00 – 19.00

                2016. április 15. (péntek)        8.00 – 19.00

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:

  • a szülő (gondviselő) személyazonosító igazolványa és lakcímkártyája,
  • a gyermek születési anyakönyvi kivonata,
  • a gyermek személyi azonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya),
  • az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás, amely lehet:

                        •óvodai szakvélemény,

                        •nevelési tanácsadás keretében végzett iskolaérettségi

                        szakértői vélemény,

                        •sajátos nevelési igényű gyermek esetében a Szakértői                               Bizottság szakértői véleménye,

  • nyilatkozat a közös szülői felügyelet gyakorlásáról (Link)
  • nyilatkozat az életvitel szerinti lakóhelyről (Link)
  • a gyermek TAJ kártyája.

A hit- és erkölcstanoktatásra vonatkozó nyilatkozatot a beiratkozáskor meg kell tennie a szülőnek! (Link)

A diákigazolvány elkészítéséhez szükséges fényképes un. NEK adatlapot az okmányirodában szíveskedjenek beszerezni. Kérjük a kedves szülőket, hogy az adatlapot és a diákigazolvány árát (1.400Ft-ot) szíveskedjenek magukkal hozni.

A XVIII. kerületi Kormányablak és Okmányiroda címe és ügyfélfogadási ideje:

Kormányablak: Üllői út 445.           Okmányiroda: Ady E. u. 100.

tel.: 061/896 40 98                            tel.: 061/297 57 33

Hétfő:         7.00 – 17.00                   Hétfő:         13:30 – 18:00

Kedd:          8.00 – 18.00                   Kedd:            8:00 – 16:00

Szerda:       8.00 – 20.00                   Szerda:         8:00 – 16:00

Csütörtök:   8.00 – 18.00                   Csütörtök:   nincs

Péntek:        8.00 – 15.00                   Péntek:         8:00 – 12:00

                                                         Az ügyintézés 12:00 – 13:00 között szünetel.

Az ügyfélfogadás és a sorszámkiadás időpontjáról a személyes ügyintézés előtt érdemes telefonon érdeklődni.

Beiskolázási körzet:

A lakóhely/tartózkodási hely igazolására a lakcímkártya alkalmas.

A beiratkozáshoz közöljük a Kandó Téri Általános Iskola körzetéhez tartozó utcák jegyzékét. (Link)

Beiratkozással kapcsolatos kérdéseikre szívesen válaszolok e-mailben/telefonon.

E-mail cím: titkarsag@kandoiskola.t-online.hu

Telefonszám: 06- 1- 292 -2864

 

Budapest, 2016. március 18.

                                                                 Fábián Zoltánné

                                               Alsó tagozatos intézményvezető-helyettes