BEIRATKOZÁS 2019/2020-as tanévre

 • Publikálva: 3 April 2019
 • Írta: nemja

Felhívás

a tanköteles korú gyermekek általános iskolai beíratására

a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 22.§ (2) bekezdése értelmében

A 2019-2020. tanévben tanköteles korba lépő gyermeket a szülő köteles beíratni a lakóhelye szerint illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára.

A beiratkozás időpontja:

2019. április 11. (csütörtök)             8.00 – 19.00

2019. április 12. (péntek)                 8.00 – 19.00

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:

 • A gyermek születési anyakönyvi kivonata.
 • A gyermek nevére kiállított személyi azonosító.5
 • A gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány.6
 • Az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító valamelyik igazolás:7
  • óvodai szakvélemény8  
  • Járási Szakértői Bizottság szakértői véleménye9
  • sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a Szakértői Bizottság szakértői véleménye.10
 • Nyilatkozat az életvitelszerű lakcímről: (2. számú melléklet) (Link)
 • Nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozóan

(3. számú melléklet) (Link) ebben a tekintetben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény XVIII. fejezete – A szülői felügyelet gyakorlása – előírásai az irányadók. 

 • A gyermek TAJ kártyája.
 • Amennyiben csak az egyik szülő tud megjelenni a beíratásnál, meghatalmazás kitöltése szükséges, amely letölthető ITT.
 • Amennyiben a gyermekfelügyeleti jogról bíróság rendelkezett, kérjük bemutatni az erről szóló végzést.

A Hit- és erkölcstanoktatásra vonatkozó nyilatkozatot a beiratkozáskor meg kell tennie a szülőnek! (Link)

A beiratkozáshoz szükséges adatlap letölthető itt: (Link)

 1. 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 22. § (4)
 2. 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 22. § (4)
 3. 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 22. § (4)
 4. 2011. évi CXC. törvény 45. § (4) a)
 5. 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet 11. § (1) c)
 6. 2011. évi CXC. törvény 45. § (4) b)-c)
 7. 2011. évi CXC. törvény 91. § (2)

Beiskolázási körzet:

A lakóhely/tartózkodási hely igazolására az érvényes lakcímkártya alkalmas.

A beiratkozáshoz közöljük a Kandó Téri Általános Iskola körzetéhez tartozó utcák jegyzékét. (Link)

A diákigazolvány elkészítéséhez szükséges fényképes un. NEK adatlapot a Kormányablakban szíveskedjenek beszerezni, majd a beiratkozásra magukkal hozni.

 A XVIII. kerületi Kormányablak fogadási ideje:

Kormányablak: Üllői út 445. 1181          

Hétfő:         7.00 – 17.00                  

Kedd:          8.00 – 17.00                  

Szerda:       8.00 – 20.00                  

Csütörtök:   8.00 – 18.00                  

Péntek:        8.00 – 14.00     

   A tanköteles tanuló tanulmányainak külföldön történő folytatását – a tanköteles gyermek nyilvántartása céljából – be kell jelenteni a lakóhely, ennek hiányában tartózkodási hely szerint illetékes köznevelési feladatokat ellátó hatóságnak, vagy, ha a tanuló már hazai iskolába beiratkozott, az iskola igazgatójának.11   A beiskolázás során az intézmény dolgozói rögzítik a gyermek beiskolázáshoz szükséges adatait.          

Az iskola elérhetőségei:

E-mail cím: titkarsag@kandosuli.hu

Telefonszám: 0630/357-6129

 

 Budapest, 2019. március 31.

Kiss Éva Mária

alsó tagozatért felelős intézményvezető-helyettes