Igazgatói utasítás az osztályozó vizsgákra

  • Publikálva: 21 May 2020
  • Írta: nemja

Tisztelt Szülők!

A 2019/20. tanévben a magántanulók (egyén munkarendes tanulók) osztályozó vizsgáit 2020. június 2-5. időszakban online, vagy 2020. augusztus 24-28. közötti időszakban -a járványügyi helyzet változásának függvényében – online vagy hagyományos módon, tantermi kereteken belül szervezi meg iskolánk.

Az érintett tanulók szüleinek – a korábban a KRÉTA rendszeren kiküldött- nyilatkozatban 2020. május 20-ig meg kellett jelölniük, mely időszakban szeretnék, ha gyermekük vizsgát tenne.

A magántanulók (egyéni munkarendes tanulók), amennyiben félévkor nem vizsgáztak (külföldi tartózkodás esetén Nkt. 54. § (1) bekezdése lehetőséget ad erre), akkor az egész éves tananyagból kell vizsgázniuk. Amennyiben ezek a tanulók bekapcsolódtak a digitális oktatásba, lehetőség szerint az év végi osztályzat megállapításába ezt is beszámítjuk.

Az osztályozó vizsga a 20/2012. (VIII. 30. ) EMMI rend. 64. § (3) bekezdésében leírtak szerint: „egy adott tantárgy és egy adott évfolyam követelményeinek teljesítésére vonatkozik”.

Az osztályozó vizsgáról jegyzőkönyvet készít a háromtagú osztályozó bizottság, melynek tagjai: az osztályfőnök, a tantárgyat tanító pedagógus és a tantárgygondozó munkaközösség-vezetője.

A 2020. június 02-05. időszakban tanulók írásban online küldött és visszaküldött feladatlapot adnak be, a Skype, Kandó Osztályozó Vizsga 2020 nevű csatornáján fognak szóban vizsgázni. E-mailben megküldött kóddal tudnak a csoportba belépni. A vizsgát megelőzően telefonon egyeztetett időben a kapcsolat meglétét, minőségét ellenőrzi az osztályfőnök a szülőkkel.

A vizsga megkezdése előtt 10 perccel kell a tanulónak a hívást fogadva a csatornára bejelentkeznie.

Az osztályozó vizsgáról való igazolt hiányzás esetén a tanuló 2020. augusztus 24-28. között pótló vizsgát tehet.

A vizsga során, ha a tanuló nem megengedett segítséget vesz igényben, akkor a vizsgabizottság tagjai a vizsgát felfüggesztik és az esemény súlyától függően a következő döntéseket hozhatják zárt ülésen, a jegyzőkönyvbe rögzítve a szavazás eredményét: a vizsga osztályzatába a segítséggel megoldott feladat nulla ponttal számít bele, vagy a tantárgyból 2020. augusztus 24-28. között pótló vizsgát tehet.

A tantermen kívüli digitális munkarend idején, akik nem kapcsolódtak be a digitális oktatásba, a törzsanyag elsajátításához szükséges feladatokat nem teljesítették, így nem lesz elegendő osztályzatuk a tanév sikeres lezárásához, azoknak a tanulóknak az osztályozó vizsgára történő bocsátásáról a nevelőtestület az év végi osztályozó értekezleten dönt.

Kérem, a fentiek tudomásulvételét és az eljárás minden résztvevőjétől a szabályok maradéktalan betartását!

 

Budapest, 2020. május 20.

                                                                                                          Novák Csilla

                                                                                                          intézményvezető s.k.

 

Az utasítás aláírt hivatalos példánya ITT megtekinthető.