Referencia Intézmény

 • Publikálva: 20 February 2015
 • Írta: webmaster

 

TÁMOP 3.1.7-11/1-2011 – „A Kandó Téri Általános Iskola felkészülése a referencia-intézményi szerep ellátására”

 

2012-ben nyertük el ezt a pályázatot, melynek keretében előminősítettek bennünket, így „ÖKO – iskola” és „Tehetséggondozó” programmal dolgozó intézmény lettünk. A 2014/2015-ös tanévben zajlik majd e projekt keretében a záró minősítés, melynek során „minősített referencia-intézménnyé válhat iskolánk.

A két megjelölt referenciaterületünkön kívül lehetőségünk nyílt arra, hogy felkészüljünk az új típusú felsőoktatási gyakorlóhelyi feladatok ellátására is. Főiskolai és egyetemi hallgatókat fogadunk, pedagógiai gyakorlatuk megszerzése céljából.

2008-ban és 2011-ben elnyertük az ÖKO - iskola címet.

2013-ban iskolánk intézményi szintű, a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács által Akkreditált Kiváló Tehetségpont lett. Ezzel tehetséggondozó tevékenységünk kibővült: együttműködünk más tehetségpontokkal, vállaljuk a tehetségek azonosítását, fejlesztését, gondozását. Szakemberek bevonásával segítjük őket képességeik kibontakoztatásában. Sikeres pályázatokkal bővítjük lehetőségeinket és tárgyi feltételeinket.

Nevelési-oktatási tevékenységünk kiegészült a szolgáltatói szereppel. Innovatív, a gyakorlatban is kipróbált pedagógiai, szervezetfejlesztő módszereinket, eljárásainkat – jó gyakorlatainkat – partnerintézményeink számára rendszeresen bemutatjuk, átadjuk.

A pályázati támogatás összege: 6000000 Ft.

 

 

A pályázat által támogatott tevékenységek

 

 

1. Részvétel a referencia-intézményi szolgáltatások nyújtására felkészítő képzéseken:

 

A referenciaintézményi szerepkörből adódóan új irányítási feladatok azonosítására van szükség, ezért e szakmai közösségek minden tagja elvégezte a TÁMOP - 3.1.7.- 11 azonosítószámú projekt keretében a szükséges továbbképzéseket az alábbi témakörökben:

 • a referenciaintézményi működéshez szükséges szervezeti, oktatásszervezési, szolgáltatás szervezési feltételrendszer kialakítása – 2 fő
 • felkészítés a mentorálás mesterségére – 3 fő
 • felkészülés a gyakorlóhelyi mentori feladatokra – 3 fő
 • felkészülés felsőoktatási gyakorlóhely funkció vállalására – 2 fő
 • hálózati együttműködések és kapcsolatok – 4 fő
 • PR-tevékenységek és célirányos kommunikáció – 1 fő
 • a differenciált tanulásszervezés lehetőségei és módszerei – 30 fő
 • Az Oktatási Hivatal által 2013 novemberében mentor munkakör betöltésére szervezett, a „Gyakornoki Minősítő Vizsgák” és a „Pedagógus jelöltek felkészítése” PILOT projektben - 2 fő.
 • A tehetséggondozás – mint referenciaterület – is kiemelten megjelent továbbképzési programunkban, így többen végeztek tehetségazonosítással, tehetséggondozással kapcsolatos képzéseket, főként a személyiségfejlesztés, a gondolkodás és a matematika területén.

 

2. Tanácsadói szolgáltatás igénybevétele a következő területeken:

 

 • Felkészülés a korszerű oktatásszervezési eljárások alkalmazását támogató pedagógiai környezet elterjesztésére.
 • A referencia-intézményi szerepre való felkészüléshez szükséges fejlesztések támogatása.
 • Referencia-intézményként való működés kiépítése.
 • Eljárásrendek, szakmai dokumentumok kidolgozása és minőségbiztosítása.

 

3. A referencia-intézményi portfólió kidolgozása:

 

 • Általános kép rajzolása iskolánkról, tevékenységünkről
 • Működési rend kidolgozása
 • A „Jó gyakorlatok” átadásának eljárásrendje, minőségbiztosítása
 • A szakmai műhelyek forgatókönyvének kidolgozása
 • Értékelő lapok, fejlesztések kialakítása, illetve ezek visszacsatolási eljárásrendjének kidolgozása
 • Az intézményi alapdokumentumok szükséges módosításai

 

4. A referencia-intézményi működést támogató eszközök beszerzése:

 

 • 2 db aktív tábla
 • 4 db laptop
 • 2 db lézernyomtató
 • 2 db fényképezőgép
 • 1 db Flipchart tábla
 • 1 db spirálozó gép

 

5. A megvalósítás eredménye

 

 • Szolgáltatói portfólió
 • Felkészült kollégák

 

Projektvezető: Magyar Márta intézményvezető