Tisztelt Szülők!

  • Publikálva: 9 February 2022
  • Írta: Tomor

Tisztelt Szülők!

Bár pillanatnyilag iskolánkban nincs sztrájkkészültség, de az alábbiakról szeretném tájékoztatom Önöket a fenntartói körlevél értelmében.

„5.1. a tanulóknak nincs iskolaszünet a sztrájk idején, tankötelezettségük teljesítése, tanuláshoz való joguk érvényesítése végett iskolába kell menniük,
5.2. a szülők csak a házirendben szabályozott mértékig és módon igazolhatják gyermekük hiányzását, ellenkező esetben a tanulói hiányzás igazolatlannak minősül,
5.3. amennyiben a tanulói hiányzások illetve az elmaradt tanórák miatt nem teljesíthető a tananyag, úgy a tanév meghosszabbításra kerülhet, illetve a tanuló osztályozó vizsgára kötelezhető.”

A tanulók alapvető érdekeit képviselve, eddig is és ezután is a rendhagyó tanítási napok megszervezésekor elsődleges szempont, hogy a diákok tanuláshoz való jogának érvényesítése ne sérüljön, a tankötelezettségük teljesítése ne ütközzön akadályba.

 

Budapest, 2022.03.09.                                                                                                                                                                                   Novák Csilla
                                                                                                                                                                                                                   intézményvezető