Alsó tagozatos humán munkaközösség

Munkaközösségünkben 15 alsó tagozaton magyar nyelvet és irodalmat tanító pedagógus tevékenykedik.

Az említett tantárgyon túl mindannyian tanítunk még mást is, többnyire készségtárgyakat. Igyekszünk a tantárgyat komplexen kezelni, a tanítási órák mindegyikén

Szakmai életünkre a folyamatos megújulás, a változatos szakmai módszerek keresése a jellemző.  Minden évben választunk egy célt, mottót, munkánkat eköré csoportosítjuk. Ez lehet a helyesírás, vagy éppen a szóbeli kifejezés fejlesztése. A szabadidős tevékenységek programjaiban is megjelennek ezek a fő elvek. Havonkénti összejöveteleinken sorra vesszük az elmúlt időszak jelentős eseményeit. A szakmai elemzés után az esetleges problémákra, kérdésekre együtt keressük a választ. Rendszeresen tartunk házi továbbképzéseket, amelyeken átadjuk egymásnak tudásunkat egy-egy kiemelt, vagy éppen aktuális témában. Bemutató óráinkkal is szeretnénk egymásnak széleskörű szakmai és módszertani skálát felvázolni, még színesebbé téve ezzel oktatásunkat.

A tanév folyamán, számos versenyen mutathatják meg tudásukat a gyerekek. A mesemondás, versmondás, helyesírás fontos részei az anyanyelvi képzésnek. Tehetséges tanulóink minden alkalommal nagyon szép eredményeket érnek el a kerületi, és nem ritkán a fővárosi versenyeken is. Odafigyelünk a tehetségekre abban is, hogy számukra anyanyelvi témájú szakköröket szervezünk. A lassabban haladók is természetesen megkapják a nekik fontos segítséget a fejlesztő foglalkozásokon.

Együttműködésünk a felső tagozatos humán munkaközösséggel nagyon jó. Tapasztalatcseréinkkel igyekszünk megkönnyíteni az átmenetet az alsó és felső tagozat között. Velük együtt veszünk részt a fontos kulturális eseményeken. A Költészet Napján, a Versünnepen együtt szavalunk és énekelünk a nagyokkal. A Karácsonyi Hangverseny egyik meghatározó eleme az alsó tagozatosok hagyományőrző betlehemes játéka.

Hitvallásunk, hogy a magyar nyelvet folyamatosan ápolni, gondozni kell. Erre nem elegendőek az anyanyelvi órák. Áthatja mindennapjainkat, hiszen identitásunk része.  Végezetül álljon itt egy idézet, amely hitvallásunk is lehet:

„Nem elég magyar anyanyelvűnek születnünk, tanulnunk kell magyarul a sírig.”

Nagy László

 

 

 

Budapest, 2014. november 13.                                            Zongor-Cserháti Krisztina

                                                                       alsó tagozatos  humán munkaközösség-vezető