Az alsó tagozat reál munkaközösség

 

Munkaközösségünkbe tartoznak a matematikát, környezetismeretet, technikát, és rajzot tanító pedagógusok.

Szakmai munkánk megerősítésére házi és kerületi bemutató órákat is vállalunk, illetve megtekintünk. Szívesen vendégeskedünk egymás óráin, hiszen ilyenkor sok jó ötletet gyűjtünk. Ezekkel színesítjük az óráinkat.

Módszertani kultúránkat munkaközösségi összejöveteleinken fejlesztjük.  Egymásnak átadjuk ötleteinket.

Nyitottak vagyunk az újra, szívesen veszünk részt tanfolyamokon.

Évről évre házi rajz és matematika versenyeket rendezünk. A helyezést elért tanulóink emléklapot vagy oklevelet kapnak, és továbbjutnak a kerületi versenyekre.

Tehetséggondozó szakköreink sok érdeklődő kisgyereknek nyújtanak hasznos délutáni elfoglaltságot. Ezen kívül színterei a versenyekre való felkészülésnek.

Büszkék vagyunk a Kandósok elért eredményeire. Célunk, hogy a kerületi iskolák közül mindig megszerezzük a dobogós helyezést.

A területi Bolyai matematika és természetismeret csapatversenyeken is részt veszünk. Új kihívás tanulóinknak a Curie matematika és környezetismereti verseny.

 

 

Nagyné Sebők Erzsébet

reál munkaközösség-vezető