ÖKO-Természettudományi munkaközösség

ÖKO-Természettudományi munkaközösség

 

A munkaközösség a 2019/2020-as tanévben alakult. Tagjai alsós tanárok, akik lelkesen szervezik és irányítják a diákok környezettudatos nevelését és a felső tagozatos természetismeretet, biológiát, földrajzot, fizikát és kémiát tanító pedagógusok. A színvonalas oktatást segíti egy kiváló tudással rendelkező laboráns is. Büszkék vagyunk arra, hogy saját természettudományos kabinetben tarthatjuk az órákat.

A legfontosabb célunknak azt tartjuk, hogy a gyerekek a tanítási órákon megszeressék a tantárgyainkat és minél jobban megismerjék az őket körül vevő világot, megértsék a természeti folyamatokat és óvják környezetüket. Ezért sok tanulói kísérletet végzünk, sok önálló munkát adunk a tananyaghoz kapcsolódóan.  A diákok szívesen vállalnak kiselőadásokat, PPT-k és plakátok készítését is. Interaktív programok használatával színesítjük és egészítjük ki a tananyagot.

Iskolánk 2014. évben elnyerte az Örökös ÖKOiskola címet, és ennek szellemében neveljük a diákokat. Az osztályok ÖKO felelőseinek segítségével gyűjtjük szelektíven a hulladákot az osztálytermekben és közösségi terekben. Gondozzuk a virágokat, etetjük a madarakat, adományokat gyűjtünk állatmenhelyeknek és építjük- szépítjük iskolánk udvarát és környékét.

Részt veszünk pályázatokban, melyeken növényeket és különböző eszközöket nyertünk már. Elkészítettük iskolánk KLIMA térképét és a tanulók ÖKO lábnyomát is. Rendszeresen szervezünk versenyeket, és a tanulói munkákból kiállításokat.

Az iskola 40. évfordulója alkalmával részt vettünk az „Ültessünk egy millió fát” országos mozgalomban is. Ennek keretében minden osztály fát ültetett, amit emléktábla igazol.

Munkánkhoz nagyon sok segítséget kapunk a szülőktől is. Hiszünk abban, hogy közösen olyan gyerekeket nevelünk, akik megértik, hogy a természetre vigyázni kell, mert a Föld kincsei végesek. Mindannyian felelősek vagyunk azért, hogy a jövő nemzedéke számára is élhető környezetet teremtsünk.

                       Bűrös Adrienne
ÖKO-Természettudományi munkaközösség-vezető