Testnevelés munkaközösség

Munkaközösségünk tagja minden testnevelést tanító tanár és tanító.
A munkaközösség célja:
- a mozgás és a sport megszerettetése,
- az aktív pihenés fogalmának megismertetése, igényének kialakítása, mely a szellemi frissesség megőrzését is segíti.
Feladataink közé tartozik a
- különböző sportágak alapismereteinek elsajátíttatása,
- a tanulók fizikai képességeinek javítása,
- az egészséges életmódra nevelés és annak igényének kialakítása.
A mindennapos testnevelés keretében 1-6 évfolyamon heti 5 testnevelés órán mozognak tanulóink. 
A 7. évfolyamon 4,5, a 8. évfolyamon 2,5 órában van lehetőség a tanulókkal megszerettetni a rendszeres mozgást és választhatnak 3 sportág délutáni edzései közül.
A részlegesen felmentett tanulók a testnevelés órákon is dolgoznak.
A gyógytestnevelésre utalt tanulók gyógytestnevelés órákon vesznek részt iskolánkban, délutáni időpontokban – szerda 15-17 óráig, - gyógytestnevelő tanár vezetésével.
Számukra a gyógytestnevelés órákon a részvétel kötelező, munkájukat, haladásukat érdemjeggyel értékeljük.
Az állandó felmentett tanulók is ott tartózkodnak a testnevelés órákon és segítik a tanárok szervező feladatait. Ők érdemjegyet nem kapnak.
Az alábbi sportágakban lehetőség van az iskolán belüli edzésre, melyeket tanáraink tartják:
- kosárlabda - Börcsökné Váci Piroska
- röplabda  - Rivasz Ágnes
- labdarúgás -  Borovics Péter.
A tehetséggondozás nemcsak a versenyfelkészítés során, hanem a minden napokban is jelen van. A gyermekek órai munkája alapján választjuk ki a tehetséges tanulókat és irányítjuk a különböző sportkörök felé.
Népszerűek az évente szervezett sítáboraink is, amelyek által élményt nyújtó szép helyekre – Franciaországba, Ausztriába – jutnak el a síelést megtanulni és gyakorolni vágyó tanulóink.
Immár ötödik éve adunk otthont – a testnevelés munkaközösségünk önálló szervezésében a Teleki kupának.
Az „Év sportosztálya” versenysorozat keretében felső tagozaton évfolyamokon belül mérik össze az osztályok tudásukat több sportágban:
- váltófutás
- labdarúgás
- röplabda vagy zsinórlabda
- kosárlabda vagy kidobós.
A pontversenybe beleszámítjuk a kerületi diákolimpiai részvételen elért eredményeket is.
Év végén díjazzuk a legtöbb pontot elért osztályt.
A kerületi, budapesti és országos Diákolimpián évek óta eredményesen szerepelnek tanulóink.
Több alkalommal elnyerték tehetséges tanulóink a kerületi  „ Jó tanuló, jó sportoló” kitüntető címet.
Egész tanéven át támogatjuk tehetséges tanulóink felkészülését, versenyzését.

      Börcsökné Váci Piroska
      testnevelés munkaközösség-vezető